Các dạng học liệu hỗ trợ trên K12Online

K12Online là nền tảng giáo dục trực tuyến do Viettel thiết kế và phát triển, cung cấp các công cụ hỗ trợ toàn trình, từ việc quản lý, dạy học đến kiểm tra đánh giá trực tuyến, đáp ứng các định hướng, yêu cầu của Chính phủ và ngành GD&ĐT. Các dạng học liệu hiện có trên K12Online:

1. Bài giảng

- GV đưa các video, tài liệu, câu hỏi ôn tập , bài giảng dạng text/scorm lên hệ thống để HS vào học và trao đổi/thảo luận trực tuyến.

- Phù hợp cho giáo viên cung cấp các nội dung để học sinh tự học, tự hiểu; kết hợp với tính năng lớp học ảo hoặc dạy trực tiếp trên lớp khi triển khai mô hình lớp học đảo ngược (flipped class) hoặc học tập kết hợp (blended learning). 

2. Ngân hàng câu hỏi

- GV có thể xây dựng các NHCH theo từng môn học, khối và theo từng mục đích sử dụng để sử dụng cho ôn tập, kiểm tra.

- Phù hợp khi giáo viên muốn xây dựng các NHCH của riêng mình, tận dụng cho sử dụng nhiều lần. 

3. Bài kiểm tra

- GV có thể tạo các bài kiểm tra online/offline với nhiều tính năng tùy chọn và nhiều mục đích khác nhau như ôn tập, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ.

4. Lớp học ảo

- GV có thể tạo các lớp học trực tuyến tương tác đồng thời với học sinh. 

- Hệ thống có nhiều tính năng để hỗ trợ tối đa GV tổ chức và quản lý lớp học như hiển thị màn hình nhiều chế độ; chia sẻ màn hình của GV; nhắn tin; giơ tay phát biểu; bật/tắt micro của toàn bộ/một số HS; chia phòng thảo luận…

- Phù hợp khi giáo viên muốn tổ chức lớp học trong điều kiện giáo viên và học sinh không thể đến trường do thiên tai, dịch bệnh... hoặc giáo viên muốn tổ chức lớp học mà không cần đến trường. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục