Hướng dẫn tính năng bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên

I. Các dạng bài giảng trên K12Online

K12Online hiện tại có 2 dạng bài giảng để thầy/cô linh hoạt sử dụng tùy mục đích của mình: 
1. Bài giảng gán thời khóa biểu
2. Bài giảng tự do (không gán thời khóa biểu)
Cả 2 dạng này đều mục đích là giao nội dung cho học sinh tự học, tự nghiên cứu nội dung ở nhà, dưới sự hướng dẫn của giáo viên qua các nội dung mà giáo viên đưa lên. Chỉ khác nhau về hình thức hiển thị cho học sinh và thời gian mà học sinh được phép học.

1. Bài giảng gán thời khoá biểu

- Bài giảng gán thời khoá biểu là dạng bài giảng mặc định trên K12Online. Sau khi tạo bài giảng xong, giáo viên có thể gán bài giảng này lên thời khoá biểu theo tiết cụ thể và ngày cụ thể để yêu cầu học sinh khi nào đúng tiết học đó thì mới vào học được. 
- Bài giảng được gán thời khoá biểu thì học sinh có thể nhìn thấy ngay trên cả thời khoá biểu và menu bài giảng của học sinh.
- Nếu trong tiết học đó mà học sinh chưa học hết nội dung bài giảng, học sinh có thể học sau thời gian đó, hệ thống vẫn cập nhật tiến độ hoàn thành. Trừ khi giáo viên cấu hình yêu cầu học sinh phải hoàn thành trong thời gian đó thì hệ thống mới không ghi nhận. 

2. Bài giảng tự do

- Bài giảng tự do là loại bài giảng mà giáo viên không muốn yêu cầu bắt buộc học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian nào. Khi tạo bài giảng tự do, học sinh có thể vào học bất kỳ khi nào nếu muốn. 
- Bài giảng tự do chỉ hiện trong menu bài giảng của học sinh, không nhìn thấy trên giao diện của phần thời khoá biểu. 

II. Hướng dẫn tạo bài giảng trên K12Online

Để tạo bài giảng trực tuyến trên K12Online, giáo viên thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào Học tập => Chọn Bài giảng => Chọn Thêm mới => Nhập các thông tin cơ bản của bài giảng.

Lưu ý:

 • Giáo viên có thể cấu hình yêu cầu học học lần lượt theo thứ tự các nội dung đưa lên bài giảng bằng cách bật tính năng Nội dung học theo thứ tự.
 • Giáo viên có thể cho phép học sinh vào học bài giảng bất cứ thời gian nào thì bật tính năng Bài giảng học tự do
   

Bước 2: Chọn Thêm mới chuyên đề

Mỗi một bài giảng có thể có nhiều nội dung kiến thức khác nhau. Giáo viên có thể chia nội dung đó thành nhiều chuyên đề. Mỗi chuyên đề có thể gồm nhiều bài học nhỏ để học sinh tiện theo dõi và tra cứu.

- Sau khi thêm mới bài giảng, màn hình bài giảng chi tiết hiện ra. Giáo viên chọn Thêm mới chuyên đề để thêm mới chuyên đề cho bài giảng. 
 - Nhập các thông tin cơ bản của bài giảng và nhấn Lưu lại để lưu lại thông tin bài giảng.

Bước 3: Chọn Thêm bài học (video, text, tài liệu, bài tập…) cho từng chuyên đề

Để thêm các bài học trong chuyên đề, tại mỗi chuyên đề, click vào biểu tượng thêm mới và chọn các dạng học liệu muốn thêm vào trong chuyên đề đó.

Dạng 1: Bài học dạng video

 • Để thêm các bài học dạng video, chọn loại Bài học dạng video
 • Chọn video cần đưa lên hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Với những video có sẵn trên máy tính, giáo viên click vào nút Chọn file cần tải lên trên máy tính tại tab Tải file video lên

Cách 2: Với những video có sẵn trên Youtube, dán đường dẫn video Youtube tại ô Link video Youtube trong tab Chọn video trên Youtube.

Dạng 2: Bài dạng dạng text

 • Để thêm các bài học dạng text, chọn loại Bài học dạng text
 • Nhập tiêu đề bài học và soạn thảo nội dung bài học theo hướng dẫn.

Dạng 3: Bài dạng chuẩn scorm

 • Để thêm các bài học chuẩn scorm (cái bài giảng elearning được soạn từ Adobe Presenter, iSpring…), chọn loại Bài học chuẩn scorm
 • Nén bài giảng scorm lại file .zip và đưa lên hệ thống.

Dạng 4: Bài tập

 • Để thêm các bài tập cho học sinh ôn tập, chọn loại Bài tập
 • Nhập tiêu đề bài học và soạn thảo nội dung bài học theo hướng dẫn.

 • Nhập câu hỏi cho bài tập bằng cách Thêm câu hỏi mới hoặc Thêm từ ngân hàng câu hỏi

 • Hoặc thêm các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi đã có sẵn bằng cách click vào Thêm từ ngân hàng câu hỏi

Dạng 5: Tài liệu

 • Để thêm các tài liệu cho học sinh ôn tập, chọn loại Tài liệu
 • Nhập tiêu đề tài liệu và file tài liệu cần tải lên (định dạng .pdf).

Bước 4: Xem trước trước khi gửi yêu cầu kiểm duyệt (nếu cần)

Bước 5: Xuất bản (Nếu nhà trường yêu cầu kiểm duyệt)

Bước 6: Tổ trưởng chuyên môn hoặc Nhà trường thực hiện kiểm duyệt (Nếu nhà trường yêu cầu kiểm duyệt).

III. Một số câu hỏi thường gặp về bài giảng trực tuyến trên K12Online

1. Bài giảng gán thời khóa biểu mục đích để cho giáo viên muốn học sinh đúng thời gian tiết học đó vào học. Nếu trong tiết học đó học sinh không vào học thì sẽ không được tính điểm danh, vì học sinh không vào học đúng thời gian quy định.

2. Việc điểm danh khi học bài giảng chỉ áp dụng với dạng bài giảng gán thời khóa biểu, không áp dụng với bài giảng tự do. 

3. Tính năng điểm danh khác với việc học sinh đó có học bài giảng đó hết hay không. Nó chỉ ghi nhận là thời điểm tiết học đó, học sinh có vào học. 

4. Để xem chính xác học sinh có học hoàn thành hết nội dung bài giảng hay chưa, giáo viên vào xem tại phần Báo cáo của từng bài giảng để xem chi tiết tiến độ. 

5. Bài giảng gán thời khóa biểu đã kết thúc rồi, học sinh vẫn xem lại bài giảng đó bình thường và vẫn ghi nhận tiến đọ hoàn thành cho học sinh trong trường hợp vào học ngoài tiết đó. Chỉ trừ khi giáo viên cấu hình là không ghi nhận hoàn thành khi tiết học kết thúc thì hệ thống mới không ghi nhận khi gán vào thời khóa biểu. 

6. Việc điểm danh bài giảng và tiến độ hoàn thành hoàn thành của bài giảng là 2 việc hoàn thành khác nhau. Học sinh có thể vào điểm danh bài giảng đã được gắn thời khóa biểu rồi nhưng chưa chắc đã hoàn thành hết bài giảng đó. 2 tính năng này là cung cấp thêm công cụ bổ để giúp giáo viên theo dõi quá trình học của học sinh được thuận tiện hơn. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục