Đánh giá mức độ CĐS

Hướng dẫn nhà trường tự đánh giá chuyển đổi số
1. Giới thiệu chungTính năng Báo cáo tự đánh giá chuyển đổi số được K12Online thiết kế và xây dựng dựa trên Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?