Họp trực tuyến

Họp trực tuyến cấp trường
Họp trực tuyến là tính năng giúp cho Sở/Phòng/trường tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên K12Online để tương tác trực tuyến đồng thời cùng với nhau. Đây là một tính năng hữu ích giúp cho các cơ sở giáo dục giúp có thể các cuộc họp trao đổi công ...
Họp trực tuyến cấp Sở/Phòng
Họp trực tuyến là tính năng giúp cho Sở/Phòng tổ chức các cuộc họp trực tuyến trên K12Online để tương tác trực tuyến đồng thời cùng với nhau. Đây là một tính năng hữu ích giúp cho các cơ sở giáo dục giúp có thể các cuộc họp trao đổi công việc, sinh ...

Tin tức nổi bật

Bạn đang quan tâm tới các bài viết thuộc chủ đề nào?